حسابداري مختص بيمه

حسابداري شرکت‌هاي بيمه‌اي با توجه به ميزان حجم مبادلات ريالي و تعداد مشتريان زياد و … از نکات ريز و ظريفي برخوردار مي‌باشد که به نوبه خود چالش‌هاي زيادي را نيز مي‌تواند به همراه داشته باشد. اکثر شرکتهاي بيمه‌گري در کشور از عدم داشتن سيستم يکپارچه حسابداري با ساير بخش‌هاي بيمه‌گري مانند فروش، خسارت، اتکايي و … با مشکلات عديده‌اي روبرو هستند. داشتن سيستم حسابداري يکپارچه با فرآيندهاي بيمه‌گري به شرکت‌هاي بيمه‌اي امکانات فراواني از قبيل کنترل صحيح مانع مالي، جلوگيري از پرداخت خسارت بي‌مورد، شفاف بودن دريافت و پرداخت‌ها و … را در اختيار مي‌گذارد. زير سيستم حسابداري پايشگران با رويکرد حسابداري متمرکز طراحي و توليد شده است. اين زير سيستم از دقت و سرعت بسيار بالايي در تراکنش‌هاي مالي ناشي از فروش بيمه‌نامه، پرداخت خسارت و … دارد که در ادامه اين مطلب به آنها اشاره شده است.

 • امکان تعريف انواع حسابهاي متمرکز جهت دريافت انواع وجه مانند نقدي، چک، بروات، حواله بانکي، شبا و …؛
 • امکان تعريف انواع حسابهاي محلي براي واحدهاي همکار جهت صدور حواله خسارت، الحاقي برگشتي، کارشناسي خسارت و …؛
 • امکان کنترل واريز وجه به حسابهاي متمرکز از طريق کد شناسه و الگوريتم‌هاي کنترلي براساس مبلغ، شناسه، شماره حساب، نوع حساب و …؛
 • امکان تعريف انواع سرفصل‌هاي حسابداري؛
 • امکان تعريف نرخ کارمزد فروش، صدور، وصول و … در هر رشته بيمه‌اي به تفکيک نوع واحد همکار و رشته بيمه‌اي و …؛
 • امکان واريز فيش واريز وجه از طريق باجه، ATM، تلفن بانک، اينترنتي، پايانه؛
 • امکان ثبت کارکرد حساب متمرکز از طريق ادغام فايل الکترونيکي، سرويس پرداخت آنلاين و …؛
 • امکان محاسبه انواع کارمزد براساس وجوه واريز شده به حساب متمرکز و اطلاعات فروش؛
 • امکان شناسايي انواع حالتهاي وجوه واريز شده به حساب متمرکز مانند عادي، تکراري، نامشخص، با مبلغ کم، با مبلغ زياد و …؛
 • امکان انجام عمليات حسابداري متناسب با حالت وجوه واريز شده با حساب متمرکز؛ مانند توليد سند عادي براي پرداخت‌هاي عادي، سند بستانکاران بيمه‌گزار براي پرداخت تکراري و …
 • امکان انجام اتوماتيک برخي عمليات قابل کنترل وجه واريز شده مانند شناسايي اقساط بعدي بيمه‌نامه که به اشتباه مجددا واريز شده و تصحيح آن به صورت اتوماتيک؛ مانند قسط دوم به ميزان قسط اول بوده ولي به جاي قسط دوم قسط اول با مجددا واريز شده است.
 • امکان اتصال سيستم به پايانه و ارسال اطلاعات پرداخت به پايانه به صورت اتوماتيک؛ در اين حالت فقط مشتري شماره رمز خود را وارد پايانه مي‌نمايد و در همان لحظه وصول پرداخت در سيستم ثبت مي‌گردد.
 • امکان پرداخت وجه از طريق پايانه بدون اتصال به سيستم؛ در اين حالت کاربر شماره شناسه و مبلغ را وارد پايانه مي‌نمايد و پايانه براساس الگوريتم و کنترل‌هاي گنجانده شده در آن اطلاعات را به حساب صحيح ارسال و رسيد پرداخت را ارائه مي‌نمايد.
 • امکان امکان واريز به چندين حساب از طريق يک پايانه؛
 • امکان پشتيباني از کليه کارتهاي عضو شبکه شتاب توسط پايانه؛
 • امکان دسته‌بندي چندين فيش پرداخت و صدور فيش گروهي؛
 • امکان تهيه و چاپ بوردروي بانکي براي پرداخت‌هاي از نوع چک به صورت انفرادي و يا گروهي؛
 • امکان صدور چک براي انواع حواله‌هاي صادر شده مانند حواله خسارت، کارشناسي، الحاق برگشتي، استرداد واريزي‌هاي نامشخص و …؛
 • امکان چاپ رسيد دريافت حواله صادر شده و تحويل نهايي به مشتري؛
 • امکان اعلام وصول پرداخت‌هاي ارزي؛
 • امکان پرداخت از محل کارمزد؛
 • امکان صدور سند حسابداري براي مديريت امور مالي و واحدهاي همکار (شعب) در يک بازه زماني مشخص؛
 • امکان توليد خروجي سند حسابداري براي انواع سيستم‌هاي حسابداري به صورت فايل الکترونيکي؛
 • امکان رفع اقلام باز حسابداري به صورت اتوماتيک و دستي؛
 • امکان تغيير اطلاعات پرداخت براي حالت به جزء عادي به صورت دستي در يک بيمه‌نامه؛