درباره پخش و فروش

در هر شرکت، سازمان و ارگان توليد کننده، بخش فروش عهده دار يکي از اصلي ترين مسئوليت‌ها مي‌باشد. در واقع بخش فروش تحقق بخش اهداف برنامه ريزي شدة شرکت، جهت تداوم و سوددهي مي‌باشد و به گونه‌اي تعيين کننده برآيند کاري کل مجموعه است. بر خلاف آنچه که قبلا تصور مي‌گرديد فروش محصول يک فرآيند ساده و معمولي نمي‌باشد و براي انجام موفق اين کار به نحو شايسته، احتياج به مطالعه، تحقيق و ابداع روشهاي نوين و قابل اطمينان است که از در صورت استفاده از اين روشها بازدهي بخش فروش افزايش پيدا خواهد كرد.

در جوامع پيشرفتة دنياي امروز فروش به يک علم پر اهميت و جامع مبدل شده است که افراد زيادي را به سمت خود جذب نموده، و پيشروي آن تاحدي بوده است که تجارت و فروشندگي را در زمرة پردرآمدترين شغل‌ها قرار داده است. امروزه شاهد آن هستيم که بخش فروش از يک بخش معمولي که از چند نفر فروشنده تشکيل مي‌شد به زير سيستمي بزرگ و پر اهميت تغيير ماهيت داده است، که در آن پست‌ها و مسئوليت‌هايي چون مدير فروش، مهندسي فروش، معاونت بازاريابي، ويزيتور و … تعريف مي‌شود که هر کدام از آنها به نوبه خود نيازمند تخصص، دانش، تجربه و توانايي هاي ويژه‌اي مي‌باشد. روشهاي سنتي فروش با متدهاي نوين مديريتي و آماري جايگزين شده است که در پي استفاده از آنها دست اندرکاران قادر به تدوين برنامه هاي هدفمند دراز مدتي هستند که حتي قسمت توليد و ديگر قسمت هاي سازمان را نيز تحت تاثير قرار مي دهد و تعيين کنندة خط مش برنامةکاري آنها مي‌باشد. اين تحولات عظيم و دگرگوني ها از طرفي سببي بوده است بر بالا رفتن بازدهي و کسب سود توليدکنندگان مختلف و از طرفي ديگر پديد آورنده يکسري مسئوليت‌هاي سنگين و دردسر ساز که به تخصص و دانش بالا، دقت ويژه و طي مدت زمان هاي طولاني جهت انجام امور مديريتي و برنامه ريزي نيازمند است.

اما از زمان پيدايش کامپيوتر و شناخته شدن آن در عرصة تجارت جهاني هر جا سخن از مشقت در انجام کار و پروسه هاي محاسباتي طولاني و سخت مي‌باشد، هر جا که نياز به يک مدير خستگي ناپذير و با دقت که از توانايي‌هاي ويژه اي بهره مند است به ميان آمده، رايانه و سيستم‌هاي رايانه‌اي نقش بسزايي را برعهده گرفته‌اند. بر همين اساس است که توليدکنندگان نرم‌افزار برآن شدند که به توليد سيستم‌هاي پخش و فروش بپردازند و ياري گر دستان توانمند فعالين در اين زمينه کاري باشند.

سيستم پخش و فروش تهيه شده توسط شرکت پايشگران، نيز نرم‌افزار جامعي است، پوشش دهندة تمامي مراحل فرآيند فروش و منطبق با متدهاي نوين و کارآمد تجارت، که ارائه دهندة خدماتي از قبيل موارد ذکر شدة فوق مي باشد.