ارائه‌راه‌حل‌های‌کسب و کار

کسب و کار در بر گیرنده‌ی مجموعه‌ای از فرآیند‌هایی است که به منظور دستیابی  به “هدف فرآیند” در کنار هم قرار گرفته‌اند. هر کسب و کار فرآیند مختص به خود را  تا رسیدن به هدف فرآیند طی می‌کند. در سازمانهای بزرگ مجموعه‌ای از افراد برای رسیدن به هدف فرآیند در کنار فعالیت می‌کنند. تمامی سازمان‌های بزرگ برای اجرای فرآیند‌های خود از نرم‌افزار‌های متعددی بهره می‌برند. مدیران میانی سازمان بر عهده گیرنده بخشی از اجزای فرآیند در سازمان‌ها و مدیران ارشد درجریان اجرای تمامی فرآیند‌های سازمان به صورت کلی می‌باشند.

نرم‌افزار بخشی لاینفک از سازمان است که اطلاعات را ذخیره و فرآیند‌های سازمان را پیاده‌سازی می‌کند. از مزایای استفاده از نرم‌افزار “جلوگیری از خطای انسانی”، “نگهداری اسناد و مدارک”، “تسهیل در ارائه خدمات” و “استفاده کاربری آسان” می‌باشد. در هر سازمان با استفاده از تحلیل قوی سیستم، فرآیند‌ها، نیازمندی‌های کسب و کار می‌توان روش‌هایی در جهت “بهبود فرآیند‌ها”، “حذف فرآیند‌های اضافی” و “تغییرات در روند اجرایی فرآیند” فراهم نمود. علت این بهینه‌سازی نگرش کلی و جزئی تحلیل‌گر سیستم بر تمامی فرآیند‌های کسب و کار، نیازمندی‌های سازمان، تسهیل انجام امور و درنهایت ارائه راه‌حل در جهت پیاده‌سازی نرم‌افزار مورد نیاز می‌باشد.

شرکت پایشگران در “پروژه‌های انجام داده خود” تا به حال “بسیاری از فرآیند‌های مشتریان خود را بهینه‌سازی” نموده است. نیروهای باتجربه این شرکت در زمینه تحلیل سیستم‌ها راهکار‌‌های مناسب و انتخاب‌های گوناگونی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. راه‌حل با تصمیم نهایی در اختیار مشتری قرار دارد تا انتخاب خود را به شرکت جهت پیاده‌سازی محصول نهایی اعلام نماید. شرکت پایشگران در زمینه ” تحلیل فرآیند‌های کسب و کار و هوش تجاری ” نرم‌افزاری را برای راه‌اندازی در سازمان‌های برزگ نیز ارائه نموده است.