مشتریان سیستم پخش و فروش

گروه شرکتهای زمزم:

معماری و زیر ساختارهای استفاده شده برای تولید این نرم افزار منطبق بر آخرین تکنولوژیها و دستاوردهای روز دنیا می‌باشد که باعث بالا رفتن ضریب اطمینان و تمهیدات خاص امنیتی تعبیه شده در آن، ضمانتی دائم و محکم بر Safe بودن نرم افزار و درجه بالای Security آن می باشد.