ویژگی‌های پخش و فروش

{پیش‌فروش}

یکی از متدهای جدید و کارآمد بازاریابی و فروش که به سرعت جایگزین روشهای سنتی فروش می شود متد “پیش فروش” می باشد. در این روش فروشنده،کالای سفارش شده از سوی مشتری را تولید می نماید. مدیران موفق شرکت تویوتا موفقیت خود را در استفاده از این روش فروش می بینند. آنها عقیده دارند که “اگر تولید کننده‌ای نتواند چیزی را بسازد که مشتری می‌خواهد، آنگاه همه‌ی زحمات و سرمایه‌گذاری او بیهوده خواهد بود. از این‌رو هر تولید‌کننده‌ای و کارشناسان بازاریاب او باید از همان آغاز به بررسی میان سیستم تولید و خریدار بپردازند.” آنها به این باور رسیده اند به جای تولید ماشینی که آنها را متحمل هزینه ای هنگفت در تبلیغات، برای جلب نظر مشتری می نماید بهتر است که به طریقی با مشتریان شناخته شده شرکت در ارتباط باشند و با جمع آوری نظرات و خواسته های مشتریان اتومبیلی را تولید کنند که نیازهای همه مشتریان را پاسخگو باشد و منطبق با درخواست آنها ساخته شده باشد. بر اساس تعریفهای صورت گرفته از متد پیش فروش این نرم افزار امکاناتی را در اختیار بخش فروش قرار می دهد تا بتوانند مراحل کار را از طریق آن انجام دهند. این قسمت از نرم افزار شامل زیر سیستم های زیر می شود.
زیر سیستم برنامه ریزی عملیات ویزیت امکان تعریف برنامه ویزیت برای ویزیتورها به صورت تفکیکی (روزهای هفته، مسیرهای ویزیت)

امکان ثبت و پیگیری نتایج ویزیت های صورت گرفته

زیر سیستم ثبت سفارش (پیش فاکتور) امکان ثبت سفارشهای مشتریان

امکان محاسبه اتوماتیک مبلغ پیش فاکتورها بر اساس قیمت های تعیین شده محصولات انتخابی

امکان چاپ پیش فاکتور

امکان پیگیری وضعیت سفارشهای ثبت شده

صدور بارنامه

امکان صدور بارنامه برای هر سفارش

امکان صدور بارنامه به صورت گروهی (بارنامه کردن تمامی سفارشهای ثبت شده در یک بازه زمانی)

امکان تعیین وضعیت حمل بار

امکان کنترل اتوماتیک وزن بارنامه و مقایسه آن براساس گنجایش وسیله نقلیه حمل محصول

امکان محاسبه اتوماتیک اشانتیون هر سفارش بر اساس قوانین تعریف شده

امکان تعریف اتوماتیک خلاصه بارنامه

امکان چاپ خلاصه بارنامه

امکان چاپ بارنامه

{ فروش عرضه و تقاضا}

یکی از متدهای جدید و کارآمد بازاریابی و فروش که به سرعت جایگزین روشهای سنتی فروش می شود متد “پیش فروش” می باشد. در این روش فروشنده،کالای سفارش شده از سوی مشتری را تولید می نماید. مدیران موفق شرکت تویوتا موفقیت خود را در استفاده از این روش فروش می بینند. آنها عقیده دارند که “اگر تولید کننده‌ای نتواند چیزی را بسازد که مشتری می‌خواهد، آنگاه همه‌ی زحمات و سرمایه‌گذاری او بیهوده خواهد بود. از این‌رو هر تولید‌کننده‌ای و کارشناسان بازاریاب او باید از همان آغاز به بررسی میان سیستم تولید و خریدار بپردازند.” آنها به این باور رسیده اند به جای تولید ماشینی که آنها را متحمل هزینه ای هنگفت در تبلیغات، برای جلب نظر مشتری می نماید بهتر است که به طریقی با مشتریان شناخته شده شرکت در ارتباط باشند و با جمع آوری نظرات و خواسته های مشتریان اتومبیلی را تولید کنند که نیازهای همه مشتریان را پاسخگو باشد و منطبق با درخواست آنها ساخته شده باشد. بر اساس تعریفهای صورت گرفته از متد پیش فروش این نرم افزار امکاناتی را در اختیار بخش فروش قرار می دهد تا بتوانند مراحل کار را از طریق آن انجام دهند. این قسمت از نرم افزار شامل زیر سیستم های زیر می شود:

ذکر این نکته ضروریست که این سیستم قابلیت استفاده همزمان از هر دو روش یاد شده را دارد.

زیر سیستم کنترل و سیاست گذاری امکان تعریف ریتم مصرف هر مشتری در هر دوره کاری بر اساس آمارهای خرید و خریدهای قبلی عامل (پیش بینی آمار خرید)
زیرسیستم صدور بارنامه امکان ثبت اتوماتیک سفارش بر اساس ریتم مصرف.

امکان صدور بارنامه اتوماتیک براساس ریتم مصرف های تعریف شده.

{امکانات مشترک}

اطلاعات پایه امکان تعریف اطلاعات تکمیلی مشتریان

امکان تعریف اصناف

امکان صنف بندی مشتریان

امکان تعریف اطلاعات تکمیلی ویزیتورها

امکان تعریف اطلاعات سوپروایزرها

امکان تعیین و انتساب کارکنان زیر دست سوپروایزرها

امکان تعریف انواع محصولات

امکان تعریف انواع قیمت

امکان تعریف انواع مسیر بازدید

امکان تعریف نواحی و مناطق کاری طبق استانداردهای شرکت

امکان بخش بندی مشتریان بر طبق نواحی تعریف شده

امکان تعریف دوره‌های کاری بر اساس تغییر شرایط کاری در فصول مختلف و متفاوت بودن تقاضاها

زیر سیستم کنترل و سیاستگذاری امکان تعیین قمیت محصولات به صورت کلی، خاص برای مشتریان، گروهی بر اساس اصناف

امکان تعریف قوانین تخفیفات و اشانتیون در هر دوره (فصل کاری) به صورت کلی، بر اساس نواحی کاری، برای هر مشتری به صورت خاص، بر اساس صنف، بر اساس اطلاعات فاکتور و …

صدور فاکتور قطعی امکان صدور اتوماتیک فاکتور قطعی بر اساس اطلاعات سفارشهای بارنامه شده

امکان ثبت تعداد محصولات مرجوعی و ضایعات فروخته شده به صورت جداگانه، اشانتیون

امکان محاسبه اتوماتیک مبلغ فاکتور با در نظر گرفتن تخفیفات ریالی و کالایی

امکان چاپ فاکتور

زیر سیستم مالی امکان تعیین نحوه پرداخت مجاز برای هر مشتری

امکان تعریف اطلاعات حسابهای معتبر مشتری

امکان تعریف بانکهای طرف حساب سازمان

امکان ثبت پرداخت های صورت گرفته از طرف مشتری برای هر فاکتور

امکان ثبت پرداخت های صورت گرفته از طرف مشتری به صورت کلی و خارج از فاکتور

امکان محاسبه اتوماتیک باقیمانده حساب مشتری

امکان کنترل اتوماتیک شماره چک های پرداختی با حسابهای معتبر مشتری

مکان تغییر وضعیت چک های پرداختی (سررسید نشده، برگشتی، وصول شده، باطل شده)

امکان پیگیری وضعیت حساب مشتری

{گزارش‌ها}

این سیستم علاوه بر امکانات ذکر شده در بالا یکسری گزارش آماری مدیریتی نیز تولید می کند که در امر تدوین سیاستهای تولید و فروش و بررسی های مالی بسیار مورد استفاده مدیران و سیاستگذران مربوطه می باشد. این گزارش ها عبارتند از :

گزارش عاملین غیر فعال و غیر فعال

گزارش عاملین جدید جذب شده

گزارش چک های برگشتی مشتریان

گزارش چک های سررسید شده مشتریان

گزارش مانده حساب مشتریان

گزارش عاملین فعال و غیر فعال

گزارش مشتریان انحصاری

گزارش نحوه پراکندگی و توزیع اصناف

گزارش عملکرد عاملین

گزارش ریز حساب مشتریان

گزارش عاملین

گزارش محصولات برگشتی

گزارش ضایعات

گزارش فروش محصولات

گزارش محصولات ارسالی

بررسی عملکرد فروش

گزارش سفارشات معلق شده

{مدیریت کاربران و Security}

تمهیدات ویژه ای برای امنیت اطلاعات امکان تعریف گروه های کاربری

امکان تعریف کاربران و انتساب آنها به گروههای کاری

امکان تعریف نقش کاربران در سیستم

امکان تعریف حق دسترسی کاربران به امکانات سیستم بر اساس نقش و گروه کاری

امکان مشاهده کاربران آنلاین

امکان مشاهده و لیست گیری از جزئیات اعمال انجام شده کاربر در سیستم

امکان پشتیبان گیری اتوماتیک، دستی و زمانبندی شده از کلیه اطلاعات سیستم

امکان بازیابی اطلاعات بایگانی شده

امکان بازیابی ساختار پایگاه داده و بازیابی اطلاعات در صورت بروز مشکلات احتمالی

{امکان ویژه کار با Pocket_PC}

از آن جا که اساس این نرم افزار بر پایه متد پیش فروش بنا نهاده شده است و از آنجا که در روش پیش فروش ویزیتورها بایستی برای دریافت سفارشها به مشتریان مراجعه نمایند و اطلاعات جمع آوری شده را به سیستم منتقل کرده و در سیستم مرکزی متمرکز نمایند به ناچار مرحله ثبت سفارشها دوبار صورت خواهد گرفت. اما برای رفع این مشکل و برای جلوگیری از ثبت دوباره اطلاعات ( یک بار دستی توسط ویزیتورها و یک بار در رایانه توسط اپراتورها) در کنار این سیستم بسته کاربردی تهیه و قرارداده شده است که به ویزیتورها امکان ثبت داده ها در دستگاه رایانه جیبی و انتقال آن به پایگاه مرکزی را می دهد. بدینگونه هم روند ثبت دستی اطلاعات از فرآیند کاری حذف می شود (Paperless ) هم احتیاج به ثبت دوباره اطلاعات نمی باشد. امکانات موجود در بسته کاربردی قابل نصب بر روی رایانه جیبی عبارتند از :

امکان تعریف مشخصات مشتریان شناسایی شده

امکان دریافت اطلاعات مربوط به برنامه های ویزیت هر ویزیتور به طور خاص از سیستم مرکزی و نمایش آن در رایانه جیبی

امکان دریافت اطلاعات محصولات از سیستم مرکزی و نمایش آن در دستگاه رایانه جیبی

امکان دریافت اطلاعات قیمت های محصولات از سیستم مرکزی و نمایش آن در دستگاه رایانه جیبی

امکان ثبت سفارش های روزانه

امکان انتقال سفارش های ثبت شده به سیستم مرکزی