استراتژي شرکت

 شرکت پايشگران مديريت طرح استراتژي‌هاي کلان خود را به صورت زير تدوين نموده و برنامه‌هاي بلند مدت و کوتاه مدت خود را در راستاي برآورده شدن اهداف زير تدوين و اجرا مي‌نمايد.

  1. ايجاد نظام كارآمد سنجش و ارزيابي عملكرد در کليه زمينه‌هاي فعاليت شركت؛
  2. بازنگري و اصلاح ساختار سازماني و فرآيندهاي كاري متناسب با نيازهاي شركت بر اساس سيستم نظام کيفيت؛
  3. بازنگري و اصلاح نظام مديريت و كنترل پروژه هاي شركت؛
  4. توسعه منابع انساني و اصلاح ساختار مديريت منابع انساني در شركت؛
  5. استفاده بهينه و اثر بخش از ظرفيت‌ها و منابع موجود و تلاش در جهت ظرفيت‌سازي به منظور بهره‌گيري از فرصت‌ها؛
  6. توسعه روابط و همكاري‌ها با شركاي خارجي به منظور رسوخ در بازارهاي منطقه‌اي؛
  7. برنامه‌ريزي جهت بهبود شرايط كاري، افزايش وفاداري و رضايتمندي منابع انساني؛
  8. جذب، بومي‌سازي و بكارگيري راه‌حل‌هاي روز‌آمد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نظير BI، Data Warehouse، Mobile Commerce؛
  9. پايش مستمر تغييرات فناوري، حركت در لبه تكنولوژي‌هاي روز دنيا، توجه به خلاقيت و نوآوري نيروي انساني و برنامه‌ريزي جهت تجاري‌سازي آنها؛
  10. توانمند‌سازي، توسعه قابليت‌ها و مهارت‌هاي نيروي انساني از طريق آموزش‌هاي رسمي و حين كار؛