پیاده سازی‌نرم‌افزارهای‌مدیریت‌فرآیند (BPMS)

 

Intalio|ECM امکان اجرای فرآیندهای کسب و کار پیچیده را می دهد و کاربران با استفاده از آن امکان مدیریت فرآیند گردش‌کار مستند محور را خواهند داشت. در هنگام طراحی فرآیند، به منظور مستندسازی، امکان الصاق فایلهای مورد نیاز به آن از طریق Intalio|Designer وجود دارد و در هنگام اجرا نیز امکان الصاق فرآیند به نمونه‌های اجرایی فرآیند وجود دارد. در هر دو صورت امکان دستیابی به مستندات، از بیرون از فرآیند، وجود دارد و تاریخچه و نسخه‌بندی کامل برای هر فایل توسط سیستم مدیریت مستندات انجام خواهد شد.

فرآیندهای مستند محور ابزار قدرتمندی برای اتوماتیک کردن ارتباطات موجود در کسب و کار هستند و این امکان را فراهم می‌کنند تا مستندات بر اساس قواعد پیچیده به شخص مورد نظر منتقل شود. به عنوان مثال، شرکت‌های بیمه می‌توانند از فرآیندهای گردش کار برای مدیریت بهتر روالهای مربوط به بیمه نامه و ادعای خسارت بیمه گذاران استفاده نمایند. این راه حل یکپارچه به متخصصان کسب و کار و متخصصان فناوری اطلاعات امکان همکاری برای تامین مستندات مورد نیاز برای فرآیندهای مختلف را می دهد. Intalio|ECM مبتنی بر ابزار متن باز Alfresco است.

کاربران نهایی

سیستم مدیریت محتوای سازمانی ابزاری قدرتمند در اختیار کاربران نهایی قرار می‌دهد تا مستندات و محتوای لازم را در زیست چرخ مربوط به آن داده‌ها به نحو مناسبی مدیریت نمایند. وقتی این ابزار به همراه یک سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار استفاده شود، زیست چرخ فرآیندها و مستندات مربوط به آنها، در عین جدا کردن آنها، هماهنگ نگه داشته می‌شود.

Intalio|ECM ویژگی‌های سطح بالای زیر را فراهم می‌کند.

  • Check in/out
  • کنترل نسخه بندی
  • انتقال مستند
  • دانلود
  • به اشتراک گذاری
  • گردش کار ساده برای تایید مستند
  • انتشار مستند

Intalio|ECM با چارچوب گردش کار Intalio|Server یکپارچه است تا این امکان را برای کاربران ایجاد کند که مستندات مورد نیاز را به مراحل مختلف فرآیند الصاق نمایند. این مستندات ممکن است در هر مرحله ویرایش شوند و تاریخچه کامل نسخه‌بندی توسط سیستم مدیریت محتوا نگهداری و مدیریت می‌شود.

مدیران سیستم

مدیران سیستم به طور کامل مسئولیت مدیریت Intalio|ECM را بر عهده دارند. این موارد شامل مدیریت کاربران، مدیریت دسترسی‌ها و مجوزها، تعاریف مربوط به فضاها می‌شوند. کنسول مدیریتی اجازه کنترل کامل بر روی نحوه عملکرد کاربران را می‌دهد. با استفاده از این امکانات، مدیران سیستم امکان ایجاد سیستمی را دارند که دارای امنیت کاملی است و در عین حال دارای انعطاف پذیری زیادی در حیطه کاری کاربران می‌باشد. مدیران سیستم امکان تعریف گردش کارهایی برای مدیریت زیست چرخ مستندات دارند تا کاربران با فراخوانی آنها از مستند مورد نظر استفاده نمایند.

مدیران سیستم امکان تعریف قالب فضای کاری را دارند تا کاربران نهایی با استفاده از آنها فضای کاری مورد نیاز خود را ایجاد می‌کنند. یک قالب فضای کاری شامل تعاریفی برای تعدادی بخش و زیربخش است که قواعدی در آنها برای انتقال و مدیریت مستندات تعریف شده است. در نتیجه هنگامی که یک کاربر با استفاده از یک قالب، فضایی برای خود ایجاد می‌کند، تمام ساختار و قواعد مورد نیاز برای شروع کار وجود دارند.

برنامه نویسان

برنامه نویسان وب با استفاده از Intalio|ECM امکان استفاده از اسکریپت‌های وب برای ایجاد سریع گجت‌های مورد نیاز با استفاده از جاوا اسکریپت و FreeMarker را دارند. معماری Intalio|ECM که مبتنی بر REST است از طریق URL به برنامه نویسان اجازه استفاده از گجت ها و نرم‌افزارهای دیگر را می دهد. اسکریپت‌های وب امکان ساخت URI-identified های سفارشی و وب سرویس‌های مدیریت محتوا را فراهم می‌آورند که با این روش مخزن مستندات تبدیل به یک سیستم مدیریت محتوای مبتنی بر سرویس‌های پروتکل HTTP می‌شود. برنامه‌نویسان با استفاده از اسکریپت‌های وب به سادگی امکان دسترسی و مدیریت محتوا را با استفاده از RESTful API دارند و برای انجام این کار نیاز به هیچ دانشی در مورد ابزار تولید خاص یا زبان جاوا نسیت. تمام ابزار مورد نیاز برنامه‌نویسان یک ویرایشگر متن یا استفاده از مرورگر وبIntalio|ECM است. در ضمن می‌توان برای قواعد پیچیده از Intalio|BRE استفاده نمود.