سیستم جامع بیمه حوادث

درباره بیمه‌های اشخاص

 انسان‌ از آغاز پیدایش‌ جوامع‌ انسانی‌، در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمین‌های‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ وسیاسی‌ بوده‌ است‌. با توجه‌ به‌ همین‌ نیاز بوده‌ که‌ شرکتهای‌ بیمه‌ با ارائه‌ طرحهای‌ متفاوت‌ و ابتکاری‌ متناسب‌ با نیازهای ‌جوامع‌ انسانی‌ در پی‌ تأمین‌ و تسهیل‌ این‌ غریزه‌ ثبات‌ مالی‌ و اقتصادی‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شیرازه ‌اقتصاد خانواده‌‌ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ و یا حادثه‌ دیده‌ بتوانند از مزایای‌ این‌ تأمین‌ اقتصادی‌ بهره‌مند شوند.
بیمه‌های اشخاص به سه گروه کلی تقسیم می‌شوند:

 • بیمه اشخاص (درمان)
 • بیمه اشخاص (عمر)
 • بیمه اشخاص (حوادث)

سیستم جامع بیمه‌گری بیمه اشخاص پایشگران

“شرکت پایشگران مدیریت طرح” سیستمی جامع جهت برآوردن کلیه نیازمندهای کسب و کار شرکتهای بیمه‌ای کشور در رشته حوادث تهیه و تدارک دیده است. این سیستم بگونه‌ای طراحی و پیاده‌سازی شده است که بتوان در زمان کوتاهی طراح‌های جدید بیمه‌ای را در آن طراحی و به اجراء درآورد. رشته‌های بیمه‌ای تحت پوشش در این سیستم براساس مطالعاتی انجام شده برروی خدمات بیمه مسئولیت شرکت‌های بیمه‌ای تهیه و تدارک دیده شده است.

نمونه کامل این سیستم با امکانات بسیار فرآوان در شرکت سهامی بیمه ایران به صورت عملیاتی تحت استفاده کلیه واحدهای اجرایی و نمایندگان و … قرار دارد.

اهداف کلی طراحی سیستم‌های یکپارچه بیمه‌ای

سه هدف عمده زیر در طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های جامع بیمه‌ای پایشگران مدنظر بوده است.

 1. قابلیت توسعه بدون تغییر در سیستم‌های قبلی
 2. کاربری یکسان سیستم‌ها (کاربر با آموزش یک سیستم قابلیت کار با سایر سیستم‌ها را پیدا می‌کند)
 3. یکپارچگی اطلاعات سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها

رشته‌های تحت پوشش سیستم حوادث

 1. بیمه حوادث انفرادی
 2. بیمه حوادث خانواده
 3. بیمه حوادث گروهی با سرمایه ثابت
 4. بیمه حوادث گروهی با سرمایه شناور
 5. بیمه حوادث سراسری
 6. بیمه حوادث گروهی سراسری دانش‌آموزی
 7. بیمه حوادث گروهی سراسری دانشجویی
 8. بیمه حوادث گروهی توریستی

حوادث انفرادی

در این بیمه شخص می‌تواند خود و یا فرد دیگری را در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای مدت یک سال بیمه نماید. در این بیمه‌ تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت، نقص عضو جزئی و کلی دائم، از کارافتادگی، هزینه پزشکی، غرامت روزانه از کارافتادگی در اثر حادثه می‌باشد. حق‌بیمه در این بیمه بر اساس نرخ طبقه شغل بیمه‌شده تعیین می‌گردد. استفاده‌کننده‌گان این بیمه‌نامه در صورت فوت بیمه‌شده وراث قانونی یا افرادی که در زمان خرید بیمه‌نامه توسط بیمه‌گزار مشخص می‌شود، می‌باشد.

حوادث خانواده

در این بیمه‌ سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در داخل و خارج از کشور بیمه می‌نماید. در این نوع بیمه تعهدات بیمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزئی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه‌گزار می‌باشد.

بیمه حوادث گروهی با سرمایه ثابت و شناور

بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر می‌شود و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم می‌گردد. در این بیمه، بیمه‌گذار می‌تواند افرادی را در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی برای مدت یک سال بیمه نماید. حق بیمه در این قرارداد بر اساس شغل افراد و طبقه شغلی که ۷۵% افراد را شامل می‌شود تعیین می‌گردد .