سیستم جامع بیمه عمر

بیمه عمر از دیدگاه حقوقی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گزار متعهد می‌شود که در صورت فوت و یا حیات بیمه‌شده در زمان معینی مبلغی به عنوان سرمایه و یا مستمری به استفاده‌کننده (بیمه‌گزار یا شخص ثالث) تعیین شده از طرف او و یا وراث قانونی بپردازد.

خطر فوت در بیمه‌های عمر، به هر علت و شامل انواع بیماری‌ها و حوادث می‌باشد و فقط هزینه‌های جنگ و خودکشی از آن مستثنی شده، تنها تحت ضوابط خاصی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

 

سیستم جامع بیمه عمر

هدف اساسی بیمه‌های عمر ایجاد، جمع آوری ذخایر مالی، سرمایه‌گزاری، کسب سود حاصله از سرمایه‌گزاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه‌گر در قبال استفاده‌کنندگان می‌باشد. در بیمه‌های عمر، بیمه‌گزار با پرداخت حق بیمه معینی -به صورت ماهیانه، سالیانه یا یکجا-، مبلغ معینی را پس از پایان مدت بیمه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می‌گیرد.

تقسیم بندی در بیمه‌های عمر

بیمه‌نامه‌های بیمه اشخاص(عمر) به دو بخش کلی

 1. بیمه‌نامه‌های بدون ذخیره
 2. بیمه‌نامه‌های ذخیره‌دار

تقسیم می‌شوند که منجر به ایجاد رشته‌های مختلف بیمه‌ای می‌شوند همانند

 • بیمه‌های عمر زمانی
 • بیمه‌های تمام عمر
 • بیمه‌های عمر مانده بدهکار
 • بیمه‌های عمر و پس اندازی
 • بیمه‌های ذخیره‌دار جامع (جامع زندگی)
 • بیمه‌های تامین آتیه فرزندان
 • بیمه‌های مهریه
 • بیمه‌های جهیزیه
 • بیمه‌های گروهی زمانی
 • بیمه‌های گروهی عمر مانده بدهکار
 • طرح‌های خاص در بیمه‌های گروهی