سیستم جامع بیمه مهندسی

درباره بیمه‌های مهندسی

بیمه مهندسی تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق دهنده چرخه اقتصادی می‌باشد. این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در ط‌رح‌های زیر بنایی‌، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار “اصلی‌ و فرعی”، مهندسین‌ مشاور را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌نماید.
بیمه با ایجاد امنیت خاطر و آرامش روحی، نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده را در اذهان کمرنگ کرده و از این طریق به روان شدن چرخه کار و زندگی کمک می نماید. بدون پشتوانه و حمایت پوششهای بیمه ای، فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی نیز همراه با بیم و عدم اطمینان خواهد بود. با توجه به اینکه یکی از عوامل بنیادی در رشد و توسعه (امنیت سرمایه) می‌باشد و این امر نیز بدون وجود بیمه تحقق نخواهد یافت.

اهداف کلی طراحی سسیتسم‌های یکپارچه بیمه‌ای

سه هدف عمده زیر در طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های جامع بیمه‌ای پایشگران مدنظر بوده است.

قابلیت توسعه بدون تغییر در سیستم‌های قبلی
کاربری یکسان سیستم‌ها (کاربر با آموزش یک سیستم قابلیت کار با سایر سیستم‌ها را پیدا می‌کند)
یکپارچگی اطلاعات سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها

رشته‌های تحت پوشش

همانگونه که اشاره گردید سیستم جامع بیمه مسئولیت بگونه‌ای طراحی و پیاده‌سازی شده است که بتوان در مدت زمان کوتاه طرح جدیدی به آن اضافه نمود. در حال حاضر با مطاله انجام گرفته برروی خدمات رشته مسئولیت شرکتهای بیمه‌ای در کشور، رشته‌های زیر در این سیستم طراحی و به اجرا درآمده است.

مشخصات و ویژگی‌های فنی سیستم جامع بیمه مسئولیت

سیستم جامع بیمه مهندسی دارای قابلیت‌ها و ویژگی‌های مختلفی می‌باشد که  مفصلا در منو‌های ذیل تشریح شده است.

معماری سیستم

سیستم جامع بیمه مسئولیت با استفاده از فن‌آوری Java/J2EE و پایگاه داده اوراکل تحت بستر وب تهیه و تولید شده است. این سیستم دارای گواهینامه و استاندارد‌های امنیتی برنامه‌های کاربردی تحت وب OWASP می‌باشد. این سیستم دارای معماری چند لایه با قابلیت کلاستر شدن در سطح لایه‌های مختلف برنامه کاربردی را برای تعداد کاربران زیاد دارا می‌باشد. طی آزمون‌های تحمل بار و کارایی انجام شده برروی سیستم مشخص گردیده این سیستم قابلیت پاسخ‌گویی به تعداد بسیار بالای کاربران همزمان (بیش از ۵۰۰۰) را دارد.