خدمات

منو‌هاي خدمات

 • ارائه‌راه‌حل‌های‌کسب و کار

  کسب و کار در بر گیرنده‌ی مجموعه‌ای از فرآیند‌هایی است که به منظور دستیابی  به "هدف فرآیند" در کنار هم ...

  توضیحات بیشتر
 • آموزش

  نیازمندی اساسی جهت استفاده از نرم‌افزار تولید شده داشتن کاربرانی ماهر در هر سیستم می‌باشد. تامین این نیازمندی با آموزش ...

  توضیحات بیشتر
 • پیاده‌سازی‌سیستم‌جامع‌بیمه‌گری

  سیستم جامع بیمه‌گری شرکت پایشگران مشتمل بر رشته‌های شخص ثالث - بدنه اتومبیل - عمر - حوادث - مسئولیت و ...

  توضیحات بیشتر