خدمات

براي منو‌هاي خدمات

 • ارائه راه‌حل‌های کسب و کار

    کسب و کار در بر گیرنده‌ی مجموعه‌ای از فرآیند‌هایی است که به منظور دستیابی  به "هدف فرآیند" در کنار هم ...

  توضیحات بیشتر
 • آموزش

  نیازمندی اساسی جهت استفاده از نرم‌افزار تولید شده داشتن کاربرانی ماهر در هر سیستم می‌باشد. تامین این نیازمندی با آموزش ...

  توضیحات بیشتر
 • بومي‌سازي نرم‌افزار‌هاي خارجي

  توليدات بسياري از کمپاني‌هاي بزرگ دنيا در حوزه نرم‌افزار به زبان انگليسي مي‌باشد. تفاوت‌ها زبان انگليسي و مشکلات خاص زبان ...

  توضیحات بیشتر
 • پشتيباني

  در دست تکميل

  توضیحات بیشتر