سيستم مديريت فرآيند‌هاي کسب و کار BPMS

 • Intalio_ECM

  Intalio|ECM امکان اجرای فرآیندهای کسب و کار پیچیده را می دهد و کاربران با استفاده از آن امکان مدیریت فرآیند ...

  توضیحات بیشتر
 • سيستم مديريت فرآيند‌هاي کسب و کار BPMS

  نسخه سازماني نرم‌افزار Intalio يك زيرساخت كامل مديريت فرآيندهاي كسب و كار است كه بر پايه امكانات موجود در ...

  توضیحات بیشتر
 • Intalio_Feature

  ويژگي ويژگي توضيحات پلتفرم نرم‌افزاري ...

  توضیحات بیشتر
 • Intalio_designer

  Intalio|Designer با ارائه يك ابزار واحد كه هم توسط تحليلگران كسب و كار، هم مهندسان نرم‌افزار و هم مديران سيستم ...

  توضیحات بیشتر
 • Intalio_server

  Intalio|Server يك موتور BPEL مبتني بر BPEL 2.0 است كه از ميان افزار Enterprise Java استفاده مي‌كند و براي طيف ...

  توضیحات بیشتر
 • Intalio_Ajax

  Intalio|AJAX بخشي از محيط توسعه ارائه شده به همراه محصولIntalio است كه براي توليد واسطهاي كاربري استفاده مي‌شود. Intalio|AJAX بر ...

  توضیحات بیشتر
 • Intalio_BAM

  هدف اين مؤلفه پايش اطلاعات مربوط به وضعيت فرآيندها، فعاليتها و تراكنشها با كمك تعريف شاخصهاي كليدي كارايي KPI و ...

  توضیحات بیشتر
 • Intalio_BRE

  با استفاده از Intalio|BRE امكان تعريف قواعد تجاري پيچيده فراهم مي‌شود و اين قوانين را مي‌توان از درون فرآيندها در ...

  توضیحات بیشتر
 • معماري فني محصول Intalio

  Intalio_ESB

  Intalio|ESB يك مجموعه يكپارچه از مؤلفه‌هاي سرويس‌گرا مي‌باشد كه به عنوان زيربناي پلتفرم مديريت فرآيندهاي كسب و كار Intalio مورد ...

  توضیحات بیشتر
 • Intalio_Portal

  در دست تکميل

  توضیحات بیشتر