سيستم جامع محاسباتي حق بيمه عمر پارامتريک

  • سیستم جامع محاسبات حق بیمه عمر پارامتریک

    بیمه عمر و زندگانی بیمه عمر و زندگی یکی از گروه‌های بیمه‌های اشخاص است و در صورت فوت شخص بیمه‌شده، مبلغی ...

    توضیحات بیشتر