خدمات

منو‌هاي خدمات

 • آموزش

  نیازمندی اساسی جهت استفاده از نرم‌افزار تولید شده داشتن کاربرانی ماهر در هر سیستم می‌باشد. تامین این نیازمندی با آموزش ...

  توضیحات بیشتر
 • پیاده سازی‌نرم‌افزارهای‌مدیریت‌فرآیند (BPMS)

    Intalio|ECM امکان اجرای فرآیندهای کسب و کار پیچیده را می دهد و کاربران با استفاده از آن امکان مدیریت فرآیند ...

  توضیحات بیشتر
 • پیاده‌سازی‌سیستم‌جامع‌بیمه‌گری

  سیستم جامع بیمه‌گری شرکت پایشگران مشتمل بر رشته‌های عمر - حوادث - مسئولیت و مهندسی و حسابداری بیمه می‌باشد که ...

  توضیحات بیشتر
 • پشتیبانی

  خدمات پشتیبانی پایشگران یکی از مراحل اصلی چرخه‌ی حیات محصولات و پل ارتباطی پایدار ما با مشتریان است. در پایشگران ...

  توضیحات بیشتر