مشترک بيمه‌اي

 • گزارشات بيمه‌اي

  در دست تکميل

  توضیحات بیشتر
 • حسابداري مختص بيمه

  حسابداري شرکت‌هاي بيمه‌اي با توجه به ميزان حجم مبادلات ريالي و تعداد مشتريان زياد و ... از نکات ريز و ...

  توضیحات بیشتر
 • دريافت و پرداخت

  در دست تکميل  

  توضیحات بیشتر
 • الحاقي

  asdasd

  توضیحات بیشتر
 • صدور بيمه‌نامه

  asdasdad

  توضیحات بیشتر
 • پرسشنامه

  در دست تکميل    

  توضیحات بیشتر
 • مديريت اطلاعات پايه

  اطلاعات پايه در هر سيستم اطلاعاتي نقش کليدي داشته و مديريت سيستم را در اختيار کاربران و راهبران سيستم قرار ...

  توضیحات بیشتر
 • مديريت شبکه فروش

  {tab=پرسشنامه} | پرسشنامه {tab= صدور} {tab= الحاقي}  {tab= دريافت و پرداخت حق بيمه}               ...

  توضیحات بیشتر
 • مديريت مشتريان

  هدف اصلي شرکت‌هاي بيمه‌اي ارائه خدمات بيمه‌اي به مشتريان مي‌باشد. بنابراين يکي از زير سيستم‌هاي مهم مديريت مشتريان مي‌باشد. داشتن ...

  توضیحات بیشتر
 • خسارت

  رسيدگي و پرداخت خسارت زير سيستم خسارت يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي مربوط به سيستم‌هاي جامع بيمه‌گري مي‌باشد. در واقع علت ...

  توضیحات بیشتر